„Organiczna architektura szuka wyższego sensu użyteczności i komfortu, wyrażonych w organicznej prostocie”

Frank Lloyd Wright

Obraz 1

Frank Lloyd Wright, Dom nad wodospadem (Fallingwater) Pennsylvania’s Laurel Highlands, USA

O firmie

Założona i prowadzona przez absolwenta Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej architekta Marka Schaba Pracownia projektowa „A-GRAF” nieprzerwanie funkcjonuje od 1995 roku, a obecnie od 2003 roku posiada biuro przy ul. Legionów Piłsudskiego 23 w Krakowie - Starym Podgórzu."

Pracownia „A-GRAF” oferuje pełen zakres usług projektowych i doradczych: od wyboru działki, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, aż do zakończenia inwestycji i odbioru budynku przez organy Nadzoru Budowlanego.
Oferujemy pełno branżowe projekty indywidualne, jak i adaptacje projektów typowych, zawsze z kompletem wymaganych uzgodnień. Sporządzamy analizy zgodności inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, analizy wykonalności projektowanych zamierzeń, inwentaryzacje, projekty wyodrębnienia samodzielnych lokali.

Mamy doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również usługowych i przemysłowych, a także w pracach na obiektach i w budynkach zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską.

Wykonaliśmy do tej pory ok 20-stu adaptacji i nadbudowy kamienic krakowskich. Na naszym koncie jest szereg zrealizowanych indywidualnych budynków jednorodzinnych, zespołów zabudowy mieszkaniowej zarówno jedno – jak i wielorodzinnej oraz budynków usługowych. Naszymi kontrahentami są osoby prywatne jak i developerzy, z którymi zrealizowaliśmy ok 30 000 m² powierzchni użytkowej mieszkalnej

 

Możemy pochwalić się także projektami w służbie zdrowia - pracownie tomografii komputerowej w kilku ośrodkach zdrowia w Małopolsce i nie tylko. Wykonywaliśmy usługi projektowe dla Kuratorium Oświaty w Krakowie, dla AGH i Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym wysokospecjalistyczny projekt adaptacji i przebudowy pomieszczeń dla laboratorium akceleratorowej spektroskopii masowej AMSK w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współpracujemy stale z doświadczonymi projektantami branżowymi w zakresie konstrukcji, posadowienia budynków, geodetami, geologami, projektantami branży elektrycznej, wod kan, gazowej C.O. rzeczoznawcami z zakresu p-poż, sanitarnymi i BHP. Prowadzimy nadzory autorskie na obiektach przez nas zaprojektowanych. W wielu przypadkach zapewniamy specjalistyczną obsługę prawną i pomagamy Inwestorom przy legalizacji samowoli budowlanych.

Tworzymy architekturę, dostosowaną do indywidualnych wymagań i oczekiwań naszych klientów niezależnie od skali przedsięwzięcia. Zawsze szukamy najlepszego rozwiązania odpowiadającego potrzebom inwestora oraz kontekstowi miejsca. Doświadczenie, wiedza i pasja pozwalają nam oferować najwyższy standard usług.

Obraz 2

 


Nasz zespół

mgr inż. arch. Marek Schab

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, dyplom 1993 rok. Założyciel, właściciel i architekt prowadzący pracowni architektonicznej A-GRAF – na rynku od 1995 roku. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (Nr ewid.214/2001),Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (MP-0517)

mgr inż. arch. Małgorzata Schab

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, dyplom 1993 rok.

 

mgr inż. Zbigniew Schab

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, dyplom 1996 rok na kierunku Budownictwo Wodne.